НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

ЗВІТ про періодичне відстеження регуляторного акту «рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 № 938 «Про затвердження Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення»


Версія для друку

від 13.09.2019 Дата оприлюднення: 13.09.2019

ЗВІТ

про періодичне відстеження регуляторного акту

«рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 № 938 «Про затвердження Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення»

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 № 938 «Про затвердження Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення».

2.Назва виконавця заходів відстеження: Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради

3.Ціль прийняття регуляторного акту:

- затвердження єдиного Порядку надання дозволу на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення;

- забезпечити використання приміщень у відповідності до державних будівельних норм з дотриманням архітектурних, санітарних, технічних та інших норм чинного законодавства;

- спрощення процедури визначення конкретних строків на документообіг у процесі перепланування та/або переобладнання, оформлення правовстановлюючих документів.

4.Строк виконання заходів з відстеження: з 01 серпня по 10 вересня 2019 року.

5.Тип відстеження: періодичне

6.Методи одержання результатів відстеження:

Аналіз інформації про кількість житлових та нежитлових приміщень, в яких було проведено перепланування та/або переобладнання, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

Аналіз законів України та інших нормативно-правових документів, який  виявив, що відповідний регуляторний акт не відповідає ст. 100, 152 Житлового Кодексу Української РСР, вимогам п.1 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 07.06.2017 №406, ст. ст. 319, 320 Цивільного Кодексу України, та Конституції України (ч. 1 ст. 41).

Ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначено, що власник приватизованого житла має право розпоряджатися квартирою на власний розсуд.

Також, зазначено, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків мають право на: «переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які приживають у будинку, з дозволу власника будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в установленому порядку».

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Для проведення відстеження результативності використано дані за  січень 2019 – серпень 2019 року, а саме:

- кількість житлових приміщень, в яких було проведено перепланування та/або переобладнання, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

- кількість нежитлових приміщень, в яких було проведено перепланування та/або переобладнання, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

8.Кількісні та якісні показники ефективності регуляторного акту:

Протягом звітного періоду проектів рішень про надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових приміщень було підготовлено: 0

Протягом звітного періоду проектів рішень про надання згоди на перепланування та/або переобладнання нежитлових приміщень було підготовлено: 0

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10,11, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння показників результативності регуляторного акта, та аналізу законів України та інших нормативно-правових документів можна зробити висновок щодо необхідності перегляду регуляторного акту - рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 № 938 «Про затвердження Порядку надання згоди на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень та оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення».

Міський голова                                                                                           В.К. Пароконний 

10.09.2019