НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення Южноукраїнської міської ради від 31.07.2012 №657 «Про затвердження Порядку залучення коштів пайової участі замовників у розвиток інфраструктури міста Южноукраїнська»


Версія для друку

від 11.09.2019 Дата оприлюднення: 11.09.2019

Звіт про періодичне відстеження  

результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Южноукраїнської міської ради від 31.07.2012 №657  «Про затвердження Порядку  залучення коштів  пайової участі замовників у розвиток   інфраструктури міста Южноукраїнська»

2. Назва виконавця заходів відстеження: Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради.

3. Ціль прийняття регуляторного акту:

- залучення коштів замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська;

- створення умов для активізації інвестиційної діяльності;

- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства;

- збільшення доходної частини міського бюджету;

- створення сприятливих та рівних умов відрахування пайових коштів (внесків) замовниками будівництва в створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 22 липня по 12 серпня 2019 року.

5. Тип відстеження: Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз кількості укладених договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інфраструктури протягом I півріччя 2018 року – II півріччя 2018 року та за I півріччя 2019 року;

- підрахунок залучених коштів до міського бюджету від пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Южноукраїнська протягом I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за I півріччя 2019 року;

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

    Для проведення базового відстеження результативності використано дані за I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за I півріччя 2019 року;

 - кількість укладених договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інфраструктури I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за I півріччя 2019 року;

- сума коштів до міського бюджету від пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Южноукраїнська за I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за   I півріччя 2019 року;

8. Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акту:

Показник №1- аналіз кількості укладених договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інфраструктури I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за      I півріччя 2019 року;

Показник  №2 – аналіз надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Южноукраїнська - I півріччя 2018 року – II  півріччя 2018 року та за I півріччя 2019 року;

№ з/п

Назва показника

Кількісні показники

I півріччя 2018 року –          II півріччя 2018 року

I півріччя 2019 року

1

Аналіз кількості укладених договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інфраструктури

                          8

                        4

2

Аналіз надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури міста Южноукраїнська, грн.

 

                   95 611,60

 

               130 420,80

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

В результаті прийняття регуляторного акту впроваджено порядок залучення коштів інвесторів(замовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська, з урахуванням змін, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Бюджетним кодексом, сформовано прозорий організаційно-економічний механізм визначення розмірів внесків інвесторів (забудовників), що дасть змогу забезпечити розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначення цілей буде здійснено при проведенні відстежень результативності регуляторного акту, згідно вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Міський голова                                                                                          В.К.Пароконний

09.09.2019