НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту - рішення Южноукраїнської міської ради від 12.10.2009 №1104 «Про затвердження Концепції розвитку ринків м. Южноукраїнська»


Версія для друку

від 05.07.2019 Дата оприлюднення: 05.07.2019

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту: Рішення Южноукраїнської міської ради від 12.10.2009 №1104 «Про затвердження Концепції розвитку ринків м. Южноукраїнська».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту: визначення шляхів розвитку ринків на сучасному етапі, підвищення соціально-економічної їх діяльності; налагодження порядку організації діяльності ринків, а також вирішення проблемних питань діяльності ринків, вдосконалення відносин між адміністрацією ринку та продавцями, між продавцями та споживачами; оновлення устаткування і обладнання, поетапне проведення реконструкції ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.06.2019 – 01.07.2019.

5. Тип відстеження: Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз розвитку інфраструктури ринків, аналіз звернень  суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринках міста, щодо проблемних питань, які виникли під час їх діяльності на ринках, недопущення порушення їх прав.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних: 

1.  Проаналізувати розміщення суб’єктами господарювання магазинів, павільйонів тощо на ринках міста.

2. Проаналізувати кількість письмових звернень суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринках міста, щодо проблемних питань, які виникли під час їх діяльності на ринках, недопущення порушення їх прав.

8. Кількісні та якісні показники:

1. Аналіз розміщення суб’єктами господарювання магазинів, павільйонів на ринках міста:

Найменування

 ринку

Кількість

 магазинів та павільйонів

Станом на

01.11.2009

(базове відстеження)

Станом на 01.11.2010 (повторне відстеже-ння)

Станом на 01.11.2013

(періо-дичне відстеже-ння)

Станом на 01.01.2017

(періо-дичне відстеже-ння)

Станом на 01.06.2019

(періо-дичне відстеже-ння)

Ринок за адресою вул. Дружби Народів, 19 Б, який до 27.04.2017 обслуговувся КП «Критий ринок м. Южноукраїнська», з 27.04.2017 – ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»

29

36

37

71

71

Ринок за адресою вул. Молодіжна. 4, який обслуговує ТОВ «Южноукраїнський ринок»

86

99

132

129

132

Ринок за адресою вул. Молодіжна 4 А, який обслуговує  з 06.12.2013  КП «Критий ринок  м. Южноукраїнська» (до 05.12.2013 обслуговував           ТОВ «Титан»)

55

73

221

103

164

Аналіз кількості письмових звернень суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринках міста щодо проблемних питань, які виникли під  час їх діяльності на ринках, недопущення порушення їх прав:

№ з/п

Вид звернення та його суть

Кількість звернень

у 2009 році

у 2010 році

середньорічна у  2011 – 2013 роках

середньорічна у  2014 – 2016 роках

середньорічна у  2016 – 2019 роках

1.

Письмові звернення

9

2

5

2

7

2.

Звернення на особистому прийомі до міського голови

3

Звернення не надходили

3

4

Звернення не надходили

3.

Інші випадки надходжень звернень

Звернення не надходили

Звернення не надходили

Звернення не надходили

Звернення не надходили

Звернення не надходили

 

Всього:

12

2

2,7

2

7

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.    

На підставі порівняння показників результативності базового відстеження, повторного, та отриманих показників періодичного відстеження, можна зробити висновок, що вищезазначеним регуляторним актом частково досягнуто очікуваних результатів.

У зв’язку із внесенням змін до діючого законодавства України регуляторний акт - рішення Южноукраїнської міської ради від 12.10.2009 №1104 «Про затвердження Концепції розвитку ринків  м. Южноукраїнська» не відповідає принципам державної регуляторної політики, тому потребує внесення змін.

 

 

Перший заступник міського голови питань діяльності виконавчих органів ради                     Г.Ф.Мустяца