НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 16.05.2012 №146 «Про затвердження Порядків здійснення перерахунків (зменшення) розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості»


Версія для друку

від 01.07.2019 Дата оприлюднення: 01.07.2019

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 16.05.2012 №146 «Про затвердження Порядків здійснення перерахунків (зменшення) розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості».

2. Назва виконавців заходів з відстеження

Департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради Южноукраїнської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

 • Визначення механізму впорядкування перерахунку за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання та надання не в повному їх обсязі, зниження їх якості.
 • Інформаційне забезпечення щодо утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також сплати за спожиті комунальні послуги.
 • Підвищення рівня збереження житлового фонду і окремо розташованих будівель та їх безпечної експлуатації.
 • Забезпечення виконання зобов’язань відповідно до чинного законодавства.
 • Контроль за виконанням зобов’язань за договорами в інтересах територіальної громади.

4. Строк виконання заходів з відстеження:   з 01.04.2016 по 01.04.2019

5. Тип відстеження:   періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

 • Аналіз доцільності введення механізму впорядкування перерахунку за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання та надання не в повному їх обсязі, зниження їх якості.
 • Аналіз підвищення рівня збереження житлового фонду і окремо розташованих будівель та їх безпечної експлуатації.
 • Проаналізувати кількість здійснених перерахунків за житлово-комунальні послуги в разі ненадання та надання не в повному їх обсязі, зниження їх якості.
 • Проаналізувати кількість складених актів-претензій від споживача житлово-комунальних послуг про ненадання чи ненадання не в повному обсязі та низької якості до комунальних підприємств, відповідність їх чинному законодавству.
 • Анализ процедури перерахунків та дотримання вимог договору.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акту, а також засоби одержання даних

Для проведення періодичного відстеження результативності акту використано наступні дані:

 • кількість здійснених перерахунків за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання та надання не в повному їх обсязі, зниження їх  якості:
 • на підставі актів, які складалися комісійно за зверненнями городян стосовно відсутності опалення чи невідповідності температури в житлових приміщеннях або температури гарячої води нормам комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» здійснено перерахунків за відхилення від якісних показників на загальну суму 12576,51 грн.;
 • на підставі актів, які складалися комісійно за зверненнями городян, на підставі укладених договорів та інше комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» здійснено перерахунків за ненадання послуг, а саме знято за поточний ремонт покрівель, які знаходяться на гарантійному терміні після капітального. ремонту, за не прибирання прибудинкової території, знято за простій ліфтів, знято за не обслуговування димовентиляційних каналів, за не проведення дератизації, дезінсекції, за не прибирання сходових клітин, перерахунок після введення роздільного зберігання відходів та не вивезення ТПВ (за заявами населення) на загальну суму 1428599,14 грн.
 • Кількість складених актів-претензій – відсутні.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 • З метою впровадження єдиного методичного підходу проведення перерахунків нарахованих платежів, забезпечення надання споживачам належного рівня послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, дотримання структури витрат, періодичності та вартості цих послуг було затверджено Порядок здійснення перерахунків (зменшення) розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості та встановлений Порядок оформлення акта – претензії споживача житлово-комунальних послуг до виконавця послуг про ненадання або надання їх не в повному обсязі, зниження їх якості.
 • Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» здійснено перерахунків за відхилення від якісних показників на підставі актів, які складалися комісійно за зверненнями городян стосовно відсутності опалення чи невідповідності температури в житлових приміщеннях або температури гарячої води нормам  на загальну суму 12576,51 грн.
 • Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» здійснено перерахунків за ненадання послуг, а саме знято за поточний ремонт покрівель, які знаходяться на гарантійному терміні після кап. ремонту, за не прибирання прибудинкової території, знято за простій ліфтів, знято за не обслуговування димовентиляційних каналів, за не проведення дератизації, дезінсекції, за не прибирання сходових клітин, перерахунок після введення роздільного зберігання відходів та не вивезення ТПВ (за заявами населення) на загальну суму 1428599,14 грн.
 • Надходження звернень від споживачів за спрожиті житлово-комунальні послуги з вимогою складання акту-претензії та проведення перерахунку плати за період відстеження відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених цілей:

Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння показників результативності базового, повторного та періодичного відстежень, можна зробити висновок, що з веденням в дію рішення Южноукраїнської міської ради від  16.05.2012 №146 « Про затвердження Порядків здійснення перерахунків (зменшення) розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості»:

 • здійснення перерахунків (зменшення) розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості проводиться відповідно чинного законодавства;
 • в разі ненадання чи надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, споживач має право в присутності виконавця послуг, оформити акт- претензію, для відшкодування завданих збитків.

Регуляторним актом були досягнуті визначені цілі, реалізація Порядку  ефективним, таким чином дане рішення не потребує змін чи доповнень.

Приведені показники свідчать про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.