НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.04.2019 № 87 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.12.2016 № 310 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Южноукраїнську»


Версія для друку

від 28.05.2019 Дата оприлюднення: 28.05.2019

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.04.2019 № 87 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.12.2016 № 310 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Южноукраїнську».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради.

3. Ціль прийняття акту:

  • належне управління будинком;
  • належне утримання багатоквартирного будинку;
  • реалізація прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління;
  •  запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 08.04.2019 по 14.05.2019.

5. Тип відстеження:   базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні, шляхом вивчення результатів проведення конкурсів з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Южноукраїнську.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: інформація департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради щодо проведених конкурсів з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Южноукраїнську.

8. Кількісні та якісні показники:  

- кількість проведених конкурсів з визначення управителя багатоквартирним будинком у місті Южноукраїнську та кількість учасників, які прийняли участь у конкурсах- не менше 1;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - 2;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,  пов’язані з виконанням регуляторного акту – не більше 85 грн. за кожний об’єкт конкурсу (об’єктом конкурсу може бути група будинків);

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акту – високий, (офіційний сайт міста Южноукраїнська, газета «Контакт», міська бібліотека для дорослих, бібліотека  ПК «Енергетик»).

9. Оцінка реалізації  регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

В результаті прийняття регуляторного акту очікується створення справедливих конкурентних умов при визначенні виконавця послуги з управління багатоквартирними будинками міста Южноукраїнська.

Проведення конкурсу надасть можливість обрати найбільш кваліфікованих учасників, які мають відповідну матеріально - технічну базу; персонал,  що  відповідає кваліфікаційним  вимогам  до  професій працівників та має необхідні знання та досвід;  фінансову спроможність; досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, тощо.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначення цілей буде здійснено при проведенні повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акту, згідно з вимогами Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».