НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін та доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради  від 21.06.2018 № 1216 «Про встановлення в місті Южноукраїнську  місцевих податків і зборів на 2019 рік»


Версія для друку

від 07.02.2019 Дата оприлюднення: 07.02.2019

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  «     »               2019    №         

              сесії                 скликання

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Южноукраїнської міської ради 
від 21.06.2018 № 1216 «Про встановлення в місті Южноукраїнську 
місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

Керуючись п. 24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 7, 10, 12, 265,  266, 269-289 Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», з метою приведення елементів та ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, та плати за землю, встановлених рішенням Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 №1216 «Про встановлення в місті Южноукраїнську місцевих податків і зборів на 2019 рік», у відповідність до норм діючого законодавства України, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 №1216 «Про встановлення в місті Южноукраїнську місцевих податків і зборів на 2019 рік», виклавши  підпункт «ж» пункту 2.2 розділу 2 додатку 1 «Елементи та ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» в новій редакції:

«ж)  будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;».

2. Внести зміни та доповнення до додатку 3 «Елементи та ставки плати за землю» рішення Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 №1216 «Про встановлення в місті Южноукраїнську місцевих податків і зборів на 2019 рік», а саме:

2.1. Розділ 3 Елементів та ставок плати за землю доповнити пунктом 3.2 наступного змісту:

«3.2. Рішення Южноукраїнської міської ради  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.»;

1. Внести доповнення до пункту 4.1 розділу 4 Елементів та ставок плати за землю доповнивши його рядком 8 наступного змісту:

з/п

Категорії земельних ділянок відповідно до класифікації видів цільового призначення земель

Ставки земельного податку у % до нормативної грошової оцінки

Ставки орендної плати за землю у % до нормативної грошової оцінки

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання державної та комунальної форми власності та земельні ділянки які знаходяться у власності громадян

за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

за земельні ділянки, які перебувають у оренді суб'єктів господарювання державної та комунальної форми власності

за земельні ділянки, які перебувають у оренді суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

8

За  землі лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Вважати рядок 8, відповідно, рядком 9;

2.3 Внести зміни до пункту 5.2 розділу 5 Елементів та ставок плати за землю, замінивши по тексту цифри  «6.1» та «6» на «5.1» та «5»;

2.4. Внести зміни до пункту 8.4 розділу 8 Елементів та ставок плати за землю, виключивши слова «надані для залізниць у межах смуг відведення,».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов), на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та зовнішньоекономічної діяльності (Снітков), першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Л.П. Дзюбенко

 

Петрик

2-11-24

Прикріплені файли: