НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про бюджет міста Южноукраїнська на 2019 рік


Версія для друку

від 20.12.2018 Дата оприлюднення: 20.12.2018

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “        ”             2019   №                   

                сесії                       скликання         

 

Про бюджет міста Южноукраїнська на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні Южноукраїнська міська рада вирішила:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 495 859 470 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – у сумі 478 521 437 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – у сумі 17 338 033 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 495 859 470 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – у сумі 466 206 137 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – у сумі 29 653 333 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 12 315 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 12 315 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі  1 500 000 гривень, що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,004 відсотки видатки загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища, у сумі 130 000 гривень (додаток 4).

Дозволити фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради (Гончарова) проводити перерозподіл видатків за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища за об’єктами та заходами та між головними розпорядниками бюджетних коштів із внесенням відповідних змін до розпису міського бюджету та з послідуючим затвердженням Южноукраїнською міською радою в установленому порядку.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Дозволити фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради (Гончарова), за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частин міського бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів із внесенням відповідних змін до розпису міського бюджету та з послідуючим затвердженням Южноукраїнською міською радою в установленому порядку.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 32 791 900 гривень  згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що в процесі виконання міського бюджету протягом 2019 року, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, фінансове управління Южноукраїнської міської ради здійснює перерозподіл бюджетних коштів за направленнями в межах міської програми за загальним та спеціальним фондах за погодженням з постійною комісією міської ради (за профілем) та постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов).

6. Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів за погодженням з постійними комісіями міської ради за профілем у місячний термін з дня прийняття цього рішення визначитись із напрямами та заходами за бюджетними програми, які будуть фінансуватись у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету як за загальним фондом (поточні видатки), так і за спеціальним фондом (бюджет розвитку), на суму 45 696 900 гривень, тимчасово зарезервовану за фінансовим управлінням Южноукраїнської міської ради, з послідуючим затвердженням Южноукраїнською міською радою в установленому порядку.

Дозволити фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради (Гончарова), за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов), після розподілу Кабінетом Міністрів України коштів державного бюджету, визначення переліку об'єктів та/або напрямів їх використання, проводити розподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету об'єктів за напрямами та заходами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та, у разі необхідності, вносити відповідні зміни до зазначеного переліку, з послідуючим затвердженням Южноукраїнською міською радою в установленому порядку.

Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів, за погодженням з постійною комісією міської  ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов), після розподілу на рівні державного бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, та прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку та умов її надання у 2019 році, провести розподіл зазначеної субвенції за об’єктами та, у разі необхідності, вносити відповідні зміни до зазначеного переліку об’єктів з послідуючим затвердженням Южноукраїнською міською радою в установленому порядку.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 102, 103-2, 103-4 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71  Бюджетного кодексу України,

2.) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами 2,4,4-1 частини 1 статті 69-1, та пунктами 4-1,5,6,10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статті 91, частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Затвердити прогноз міського бюджету на 2020-2021 роки (додаток 8).

11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

12. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради (Гончарова), у разі необхідності, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти міського бюджету на рахунках у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України, а саме:

 1) врахувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, визначених цим рішенням;

3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

4) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішення відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) здійснювати контроль за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

9) у випадку невиконання показників надходжень до загального фонду міського бюджету на 2019 рік, визначених розписом міського бюджету взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням Южноукраїнської міської ради (Гончарова)

14. Установити, що після прийняття рішення «Про бюджет міста Южноукраїнська на 2019 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від   12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

Зокрема, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету, фінансове управління Южноукраїнської міської ради здійснює перерозподіл видатків за бюджетними програмами у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету в розрізі бюджетних програм та резервного фонду бюджету, у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов).

15. Прийняти делеговані Миколаївською обласною радою повноваження на здійснення у 2019 році видатків обласного бюджету, а саме:

-    відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

-    медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-    окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп);

-    надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни;

-    надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані;

-    передплату  періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України;

-    надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи;

-    надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників бойових  дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України;

-    надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які  загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  під час участі в антитерористичній  операції (АТО) на сході України;

-    на фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

16. У разі внесення змін до структури виконавчих органів Южноукраїнської міської ради забезпечити внесення змін до розпису міського бюджету на 2019 рік з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи Южноукраїнської міської ради, які є головними розпорядниками коштів міського бюджету.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.  Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

19.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф.

 

Секретар міської ради                                                        Л.П.Дзюбенко

 

Гончарова Т.О.

5-81-01